Vizsgamunkák 2008 – Festő

Balogh László, Burai Petra, Grendorf Enikő, Jakab Ferenc, Kelemen Norbert, Kóbori-Kovács Ágnes, Ludasiné Seres Angéla, Ludman Enikő, Mózes Máté, Somogyvári Judit

 

Balogh László

A táj a környezetével már gyerekkoromban is nagyon vonzott, szerettem mindig természetközelben lenni, – megragadni ceruzával vagy ecsettel a hangulatával együtt. Jelenleg is ez a kedvenc festészeti műfajom.
Balmazújváros határában a Keleti-főcsatorna mellett található biokertészet környezete ihletett meg a mű elkészítésében, mert változatos növényzete és színvilága jó benyomást keltett bennem.
A képen a táj és az emberi környezet kapcsolatát próbáltam közös nevezőre hozni, megmutatni a mai kor emberének, hogyan lehet a természettel összhangban is kialakítani környezetet, amivel nem okozunk kárt az élőlényeknek.

 

Burai Petra

Változó mennyiségű festékkel feltöltött, különböző magasságban fellógatott léggömböket lyukasztottam ki légpuskával, ezzel a színt és a tónust a térbe helyeztem. Célom az volt, hogy színhármasokra és színnégyesekre épülő színharmóniát hozzak létre, majd továbbépítsem a tónus, illetve a minőségi kontrasztba. Akciómmal a színtant, az elméletet úgy vihettem át a gyakorlatba, hogy a művészet szabadságával élhettem.

 

Grendorf Enikő

Akvarell kép festésekor zsebkendőt használok a fölösleges festékmennyiség felitatására. Az így keletkezett spontán színes foltok, olykor jobban tetszettek, mint maga a kép. Animációban Miró művének egy sajátos, játékosan dinamikus reprodukciós folyamata figyelhető meg, melynek alapjaként egy zsebkendő szolgált.

 

Jakab Ferenc

Munkámban kísérletet tettem a mindennapi tárgy kiemelésére környezetéből, a fény izzó színeinek negatív átformálásával.

 

Kelemen Norbert

Munkám egyfajta színtanulmány, színes folyadékokkal és gyertyák fényeivel a középpontban. Próbáltam a fény körforgását belevinni a munkámba, egyfajta folytatólagosságot tükrözni vele.

 

Kóbori-Kovács Ágnes

Megelőztem saját magam vagy mások gondolatait, és egy nem létező képet írtam át azzal hogy az utakon dolgozó közmunkások egy elkapott pillanatát emeltem be a kiállítótérbe saját környezetükből; megtartva egyes elemeket, a többit pedig elhagyva vagy az általam jobbnak tartott megfogalmazásban előadva. Nemcsak utcaseprésből, kaszálásból, patakmeder tisztításából állhat a boldog közmunka, hanem csatornázásból is. Ennek szemléltetői képem szereplői, akik lemaradtak a jövőről és szervesen összenőttek a földdel. Valakit csak a posztszocialista tunyaság vesz körbe, van aki jó-vakond módjára a föld alatti élelemszerző körutat élet halál harcnak véli.

 

Ludasiné Seres Angéla

Testetlen anyag. A fény és az árnyék vizsgálata a festészet eszközeivel.
Megragadott a tiszta íves forma és a sejtelmesen lüktető fény, ebből kiindulva született meg a kompozíció. A kép közepén vibráló fény szinte feléleszti az alkotást, és részecskéinek illetve tükröződésének hatásaként egy kicsit részesei is lehetünk a festménynek.

 

Ludman Enikő

A napfény tükröződése adta az ötletet az árnyékok tanulmányozásához. A fény keresztülhatol az üveg falán, mely által egy transzformált kép keletkezik a háttérre vetülve. Az átlátszó testek a fényszórás jelensége miatt nagyon változatos színjelenségeket mutatnak. A színes üvegek és a bennük, rajtuk megmutatkozó fény kapcsolata foglalkoztatott.

 

Mózes Máté

A képen látható mozgás-fázisok a kör végtelenségéhez hasonulnak. A kép megalkotásának első gondolata az volt, hogy a mozgás folyamatát egy képbe sűrítsem.

 

Somogyvári Judit

Leonardo a freskót a Palazzo Vecchio tanácstermében készítette. A freskóból azonban csak a híres vázlatok maradtak fenn, míg a képnek nyoma veszett. Néhány művészettörténész szerint soha nem fejezték be, míg mások szerint elpusztulhatott. A művészettörténészek Rubensnek tulajdonítják a Leonardo-freskó befejezett, középső csoportjának rajzát. Mivel az Anghiari csata eltűnt, kartonjaival együtt, ma már csak a korai másolatok, leírások és a pár fennmaradt Leonardo-vázlat segítségével alkothatunk róla képet. Én most megpróbálkoztam a saját elképzelésem szerint reprodukálni, a saját elgondolásom szerint felépíteni a színeket, visszaadni ezzel a karakterek, és a mozgás főbb jellemzőit.