Le a hegyről – fel a hegyre – Meghívó

A SÍKHEGY Csoport kiállítása / Exhibition of the SÍKHEGY Group
2013. 02. 08. − 2013. 03. 01.

Kiállító művészek / Exhibiting artists:
Dóczy Alpár • Grela Aleksandra • Ferenczy Zsolt • Kővári Attila • Kónya Ábel • Kujbus János • László János • Prém Vanda • Potyók Tamás • Tóth Miklós •

Megnyitó / Opening: 2013. február 8. / 8 February 2013 (Péntek / Friday) • 19.00 / 7 p.m.
Megnyitja / Opening speech by: Burai Árpád titulusgyűjtő / grade collector
Performansz / Performance by: Dóczy Alpár performer, presbiter / performer, presbyter
Koordinátor / Coordinator: Tóth Miklós képzőművész / visual artist
Megtekinthető / On view: 2013. március 1. / 1 March 2013

A meghívón / On the flyer: ©Tóth Miklós – SÍKHEGY Csoport stencil / SÍKHEGY Group stencil, 2012.

A SÍKHEGY csoport nevét Aljubyn Sara tadzsik urbánus költő Mimózagenetikai infrastruktúrák bebábozódása hajnali három óra négy perckor című lúgozatlan pánikregényéből kölcsönözte.
A SÍKHEGY csoport egy középgenerációs, Debrecenhez kötődő képzőművészekből álló művészgaleri, akik az alföldi hegynélküliség domborzati, szellemi és fizikai kétdimenziós voltától idegenkedve, s mégis abban langyos vízi életmódot folytatva azon gondolkodnak, miért nincs egy olyan hely, ahonnan szép a kilátás. Mert nincs, de ezt ők képtelenek tudomásul venni és ennek következtében kétségbeesetten alkotnak.
A csoport tagjai hűek nyíltan vállalt mogulizmusukhoz, kompozícióikban tetten érhető az absztrahált átlényegülés, amely nélkülözhetetlen az itt látható alkotások valamint az azokat magáénak tudó mágikus tér megteremtéséhez. A kifelé forduló világ és benne az elvágyódó, kitekintő ember hasztalan próbálkozásai a nem kézzelfogható manifesztálására minduntalan visszavezetnek bennünket egy alapkérdéshez. Kik is vagyunk valójában és hol helyezzük el magunkat? Az alkotók tovább boncolgatják a kérdést és lehetséges válaszokat is adnak. Nekünk „csupán” döntenünk kell, hogy befogadjuk, magunkévá tesszük ezeket a reflexiókat vagy hagyjuk a csudába és kerengünk tovább a bizonytalanság némán szinkronizált poklában… (Burai Árpád)

The SÍKHEGY group of a middle generation, Boston-related artists comprised művészgaleri who lowland hill-ness elevation, mental and physical two-dimensional was from unwillingly, yet in lukewarm water lifestyle continued to think about why there is a place with a nice view. Because I do not, but they are unable to acknowledge and therefore desperate form.
The group openly loyal mogulizmusukhoz, kompozícióikban visible in the abstract transubstantiation, which is essential in the works here as well as the ownership of those who can create a magical space. The world and it turned out to elvágyódó, look out people useless attempts of non-tangible manifestation constantly bring us back to a fundamental question. Who we are and where to place it ourselves? The authors further boncolgatják the question and possible answers are given. We “only” have to decide to accept, we make our own reflections and those on earth, and let uncertainty continue Whirling silently synchronized hell … (Árpád Burai, kindly translated by google)

SÍKHEGY Csoport / Group: Dóczy Alpár, Grela Aleksandra, Kővári Attila, Kónya Ábel, Kujbus János, László János, Potyók Tamás, Prém Vanda, Ferenczy Zsolt, Tóth Miklós

MAMŰ Galéria / Gallery • web: www.mamu.hu • e-mail: mamusociety@gmail.com • mobile: +36 30 308 9549
CÍM/ ADDRESS: H–1071 Budapest, Damjanich u. 39. (bejárat a Murányi utcából / entrance from Murányi street)
Nyitva / Open: Sze & P / Wen & Fri: 14.00 -18.00 / 2 p.m.- 6 p.m. (vagy egyeztetés alapján / or by appointment)

MAMU-meghivo-SIKHEGY