Az Erdő, erdő, erdő… project Szakmai beszámolója

A Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Debrecen külvárosi részében a Tócóskertben található.
A Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az iskolánk szomszédságában található a’80-as évek iskolaépítési koncepcióját tükröződik. A több épületszárnyra tagozódó tömeg uralkodó eleme a bejárati főhomlokzat, amely egy betonnal fedett és beton virágágyásokkal osztott parányi térből emelkedik ki. Az itt élők és ide járó széles korosztály a lakótelep 10 emeletes paneltömegei közé ékelődő betonkörnyezetben él
A nagyvárosi szubkultúra erősen érezteti hatását a környezeten, annak ellenére, hogy az intézmények vezetői és gondnokai állandó harcot folytatnak az állag és állapot megőrzésre vonatkozólag. A környezeti hatások közül ebben az épített környezetben nem a természetes növényzet megóvása a célunk, hanem a szemetelés amortizációs ereje ellen vettük fel a harcot. A hétköznapi életben megjelenő graffiti, tegek (fújt szignók) a vizuális szemét fogalmát testesítették meg. Pályázatunk ennek a környezetnek az átalakítására irányult, kellő elrettendő példát mutatva a vandalizmusnak.
A projekt lényege az épített környezet megváltoztatására irányult.

A falfirkák, tegek a nagyvárosi szubkultúra elemei, melyek részévé váltak a környezetünknek, a graffiti világa ezen az ábrázolási primitívizmuson azonban túlmutat, önálló műfajt teremtett a XX. századi művészettörténetben.

A mintafestészet Magyar példáját szerettük volna megteremteni. A kidolgozott témaötletünk, a természet elemeit felhasználva esztétikai élménnyé átlényegülve jelenik meg, dekoratív összhatást, modern külsőt kölcsönözve a már nem túl fiatal épületnek. A környezettudatos és társadalomtudatos projektkészítés kapcsán szerettünk volna olyan mintát mutatni, amelynek esztétikai értéke és építő hatása van a környezetünkre.
A projekt a két egymás mellett található iskola Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola és a Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény közös pályamunkája. A tervezési folyamattól kezdve együttesen egyeztettünk és készítettük elő a munkát a festő diákok számára.
A résztvevők köre: A pályázatban a két iskola diákjainak együttes gondolkodására helyzetük a hangsúlyt, amely a tervek elkészítésében realizálódhatott a legjobban. Az általános iskolás tanulók közül azokat a diákokat szólítottuk meg a feladattal, akik az iskola alapfokú művészetoktatásában vesznek részt. Formákat, figurákat, stilizált motívumaikat terveztek, melyeket a gimnazista és a művészeti szakképzésben részvevő diákok használtak fel homlokzatterveik létrehozásában.

A projekt szakaszai:
1. A projektben résztvevő tanárok, iskolaigazgatók, projektszervező alakuló értekezlete:
– A pályázat ismertetése, az igazgatói megállapodások ismertetése a kölcsönös feladatvállalásról.
– Célok, módszerek meghatározása,
– Feladatterületek kijelölése figyelembe véve az egyes tanárok művészeti kvalitásait figyelembe véve.
2. A tanulócsoportok megalakítása tanári vezetéssel
– A feladat, koncepció ismertetése a két iskola tanulóival egy munkaértekezlet keretében a projektben részvevő összes diák bevonásával (ennek a megbeszélésnek az előkészítése már a rajzórákon előzetesen megtörtént).
3. A kutatómunka, képzőművészeti tervek egyeztetése, absztrakciók megbeszélése szakáganként, csoportosan
4. Tervezési szakasz csoportonként szaktanári vezetéssel
5. A tervek bemutatása a szaktanároknak
6. A szaktanári team zsűrizte a terveket és a legjobb 4 terv bemutatásra való digitális előkészítése
7. A tervek bemutatása az érintett iskola szakmai testületének, engedélyeztetési szakasz
Ez a szakasz volt a munka folyamán a leghosszabb és a legnehezebb is egyben. A terveket, mivel közintézményről van szó a projekt kapcsán engedélyeztetni kellett a városi főépítésszel. DMJV főépítésze februárban fogadta be az előkészített tervváltozatokat. Az egyeztetések több hónapot vettek igénybe és több szakaszra bonthatóak.
• Február közepe: Az iskolai digitális terveket az építész szakma igényei szerint a szakképzős diákok a szaktanár segítségével átdolgozták, kiegészítették, több perspektívából jelenítették meg.
• Február vége: Az iskola szaktanára és vezetése újra bemutatta a terveket a városi főépítésznek.
• Március első hete: A főépítész javaslatára új szakasszal, elemekkel bővült ez szakasza a munkának. A DE építész karának a bevonása, tanszékvezető segítségével a tervező munka kiszélesítése.
• Az építészhallgatók bevonása a tervezési folyamatba, összegzések, kivonatok készítése az elkészült munkákról a kar diákjainak segédanyagok készítése.
• Az építészhallgatók tervezőmunkája Március –április
• A hallgatók terveivel párhuzamosan a már meglévő terveknek az átdolgozása, egyszerűsítése, kiszélesítése az alkalmazott grafikus szakképzős diákok tervátdolgozása.
• Április vége: A hallgatók terveinek a bemutatása az építészeti hivatalban, az építész visszatér az eredeti, iskolában készült tervek átgondolására
• Május eleje: Az iskolai tervek közül a lehetséges megvalósítható kiválasztása, majd a szerzői jog védelmében bemutatása az épület eredeti tervezőjének Arató András megyei Főépítésznek
• Az épület szerzőjének, változtatásra kijelölt javaslatának az iskolai átgondolása
• A tervek újbóli átdolgozása a tanári team bevonásával
• Az átdolgozott tervek bemutatása a megyei és a városi főépítészeti hivatalban
• Május vége: az engedélyek beszerzése a munka megvalósítására
8. A festési munka előkészítése, az iskola előtti virágágyások komponálása külső segítség (AKSD kft.) bevonásával
9. Az anyagbeszerzési szakasz a felületen felhasználásra kerülő festékek, anyagok színkódjainak a megállapítása, kiválasztása szaktanári előkészítő munka. A felület előkészítése, tisztítás, sövénynyírás…. zöld munkák. Ezt a szakaszt az idei időjárási viszonyokhoz kellett igazítani, ami a munkánkat nehezítette.
10. A kivitelezési fázis június: festés, dekorálás csoportonként/tanáronként. A munka elkezdésével párhuzamosan molinót terveztünk és készítettünk el, amely tartalmazza a tervet, a projekt nevét, a támogatót és a kivitelezőket valamint annak a diáknak a nevét, akinek a tervei alapján valósul meg a kivitelezés.

  1. A közös kivitelezési munkaszakasz lezárása, a munkafolyamatok folyamatos dokumentálása révén záró értekezlet az összes résztvevővel a munka építészi átadása
  2. Az elkészült munka ünnepélyes bemutatása a két iskola tanévzáróján.
  3. Munkamegbeszélés, tapasztalatok egyeztetése, a dokumentáció rendezése, rendszerezése. Közreműködők: a tanári team és az iskolavezetők.
  4. Elszámolási szakasz: számlák beszerzése, egyeztetése, összesítése beszámoló elkészítése.

A projekt értékelése, néhány szó a tapasztalatokról:
A környezettudatos magatartásra nevelés címén kiírt pályázat lehetőséget teremtett a művészeti törekvéseink, környezetünk vizuális nevelésére, szemléletváltoztatására. A projekt tervezésénél még nem merültek fel olyan tényezők melyek a folyamat előrehaladásával közterület az 5000 fős városrész városrendezési koncepciójába való illesztése. Ebben a tekintetben magunk is sokat tanultunk, hogy hogyan lehet egy engedélyeztetési eljárást lefolytatni. A gyerekek számára a folyamatot, ahol a közös munkánk tartott folyamatosan tájékoztattuk, így a mukaerőpiacra kerülve előrelátóbban és ezekkel a tapasztalatokkal gazdagodva végzik majd és készítik elő a tervezőmunkánkat. A projekt több inspirációt jelentett:
• Az építészhallgatók látványterveivel szemben az iskolánk diákjainak elképzeléseit értékelte színvonalasabbra a szakhatóság
• A diákok lelkesedése a kivitelezési szakasz során, a hétvégi munkára is vállalkoztak többen azért, mert kihívásnak és főleg magukénak tekintették a munkát.
• A lakosság véleményének a nyílt megismerése, a kritikák mellett a sok csodálkozó járókelő pozitív visszajelzése inspiráló volt a szakmai gyakorlaton ténykedő tanulóink számára. Örömmel mutatták ismerőseiknek, szüleiknek az általuk készült felületrészeket, „kéznyomokat” valóságos zarándoklat indult el a munka bemutatására.
• A munka befejeztével minden nap ellenőrzik a tanulóink a falfelületet, hogy a falfirkászok veszik-e a bátorságot ahhoz, hogy a dekoratív, esztétikus munkát megrongálják? Ez idáig ez nem történt meg, pedig közben a nyári szünet is beköszöntött.

Ez a munkafolyamat 2 iskola közösségének egy cél érdekében történő közös ismeretszerző (természettudományos, szociológiai és vizuális, képi) munkáját tükrözi. Ebben a legfontosabb célunk az ismeretszerzés mellett a lakóközösség számára a példamutatás a „vizuális szemét” és a képi teremtés között.
A munkafolyamat egyes szakaszaiban más-más kompetenciák kerültek előtérbe, úgymint:
• társas,
• személyes,
• szociális,
• módszer, ami a kompetencia alapú oktatásban központi szerepet játszik,
A munka sajtó előtti bemutatása a tanévnyitó előtt várható. A munka képi dokumentációját iskolánk honlapján tesszük közzé a folyamat sikeres lezárását követően. A projekt híre a városban már beszédtéma, ami azt is jelenti, hogy célunk szélesebb körben is megmozgatja az embereket, több iskola is jelezte, hogy szívesen partner lenne hasonló jellegű projektek együttes megvalósításában.